Witaj na internetowym kursie "Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej"

Kurs
W ramach kursu
 • Otrzymujesz dostęp do bezpłatnych materiałów, podzielonych na 6 modułów
 • Sprawdzasz swoje kwalifikacje/kompetencje z każdego modułu rozwiązując test
 • W przypadku zaliczenia testu otrzymujesz certyfikat ukończenia kursu
 • Posiadasz dostęp do FORUM gdzie możesz zadawać pytania i udzielać porad innym opiekunom

Opis projektu:

Projekt pod tytułem “Współpraca popłaca” nr. 2022-2-PL01-KA210-VET-000099381 realizowany w ramach akcji kluczowej KA2 programu Erasmus+: Partnerstwa na rzecz współpracy jest realizowany przez firmę EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j. we współpracy z hiszpańskim partnerem Centro Didactico de Formacion Integral.

Projekt ma na celu rozwój instytucji partnerskich poprzez wspólną realizację przedsięwzięcia na poziomie europejskim, utworzenie platformy internetowej oraz kursu online, aktywizacje i włączenie do kształcenia ustawicznego osób o mniejszych szansach, pragnących nabyć kwalifikacje w zawodzie ”Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej” poprzez umożliwienie bezpłatnego kształcenia w formie online.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Okres realizacji: od 01.03.2023 do 29.02.2024

Instytucje realizujące projekt:

EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j.
ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów, Poland
tel. 17 854 99 30, kom. 531 904 403

Centro Didactico De Formacion Integral
C. Recoletas, s/n, 47006 Valladolid, Spain
Telefon: +34 983 33 86 69

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Dane podstawowe

Imię i nazwisko
Będzie widoczna na forum

Osoba z mniejszymi szansami

Bariery

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma  Edu-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j.  w Rzeszowie 35-078, mieszcząca się przy ulicy Hetmańskiej 62/3, kontakt mailowy pod adresem: edu-it@onet.eu , telefoniczny 531 904 403 oraz 
 • Szkoła Centro Didactico De Formacion Integral mieszcząca się w mieście Valliadolid,  Recoletas s.n. y C/ Juan Mambrilla 28  Hiszpania, kontakt mailowy pod adresem manuel.lobo@cece.es, 
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z uczestnictwem  w kursie opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych, utworzonego w ramach projektu pod tytułem “Współpraca popłaca” , akcji kluczowej 2 Erasmus +: Partnerstwa na rzecz współpracy KA210-VET- 000099381 i  finansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w realizacji  projektu oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu  i wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji. 
 5. Podane dane mogą zostać usunięte po okresie realizacji projektu zgodnie z przepisami dot. archiwizowania dokumentów.
 6. EDU-IT, oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:a) żądania od Administratora danych dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),

  c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 
  (zgodnie z art. 21 RODO),

  d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Informujemy, że Pani/Pana dane mogę być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wzięcia udziału w kursie. 

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z internetowej platformy kursowej.

Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników korzystających z kursu online.

 • Internetowa platforma kursowa – system e-learningowy umożliwia bezpłatne  kształcenie na odległość dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
 • Platforma edukacyjna skierowana jest do osób które chcą nabyć kwalifikacje w zawodzie „Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej”, do osób pracujących w tym zawodzie lub są zainteresowane tematyką opieki nad osobą zależną.
 • Kurs jest bezpłatny, zrealizowany na podstawie projektu pod tytułem “Współpraca popłaca” w ramach akcji kluczowej 2 Erasmus +: Partnerstwa na rzecz współpracy KA210-VET- 000099381 jest  finansowany ze środków Unii Europejskiej

  Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 • Materiały szkoleniowe są własnością  firmy EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j., zwanym dalej Właścicielem,  mieszczącej się przy ulicy Hetmańskiej 62/3 w Rzeszowie 35-078, kontakt mailowy pod adresem: edu-it@onet.eu , telefoniczny 531 904 403, NIP 813-36-75-853
 • Właściciel informuje , że rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika platformy bez zgody Właściciela, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach kursu, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Właścicielowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 • Każdy uczestnik realizujący kurs jest zobowiązany do wypełnienia ankiety końcowej nt. realizacji przedsięwzięcia.
 • Każdy użytkownik serwisu będzie mógł korzystać z forum. Publikowany przekaz/ pytania/komentarze  nie mogą zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych. Komentarze o tematyce niezwiązanej z treścią postu (tematu) lub zawierające  treści obraźliwe, rasistowskie, homofobiczne, nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie lub społecznie będą usuwane, a ich autorzy mogą zostać zablokowani  „zablokowani”.
Rodo
Regulamin